L Ä N K A R

ICC Coach

ICC - International Coaching Community är en av de största internationella intresseorganisationerna för professionellt arbetande coacher. ICC -utbildningar sker idag i 18 länder med gemensam teknik . Alla ICC - medlemmar delar samma etik och grundtankar.


EMCC European Quality Award
ICC-utbildningen är ackrediterad genom EMCC vilket innebär att utbildningen är internationelkvalitetssäkrad på en hög nivå.


ICC representeras i Sverige via Skandinaviska Ledarhögskolan som erbjuder tillhörighet, service och en plattform för certifierade coacher

Nordic Institute - NIN

Nordic Institute - NIN - är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom NLP och mental träning. 
NIN har ett nära samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan, grundad och ledd av Lars-Eric Uneståhl, internationellt känd för sin svenska modell för Mental Träning.

Skandinaviska Ledarhögskolan "Uneståhl Education"

Jag har gått en internationell coachutbildning steg 1 för Skandinaviska Ledarhögskolan som samarbetar med International Coaching Community (ICC). Denna coachutbildning är kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC.
NLP Practitioner, Certifiering sker via den internationella organisation - ICNLP - grundad av Joseph O'Connor.


e-stimate

Certifierad inom (e-stimate) personlighetsprofiler för individer och team/grupper.
 Utbildar och är ackreditör inom  e-stimate personlighetsprofiler.Sveriges Bästa Försäljningschef