O M   E L I C C

O M   E L I C C
Under hela mitt arbetsliv har jag arbetat med försäljning, kundservice och viktiga kundmötet!

Jag har varit toppsäljare, kundservicechef, försäljningschef och arbetat inom bank, energibolag samt försäkringsbranschen. Driver mitt eget företag Elicc AB sedan drygt 8 år tillbaka.

Ansvarat och byggt upp ett flertal kundservice/säljavdelningar i större företag.

I min  roll som chef har  jag också rekryterat + 250 personer och haft + 500 intervjuer.

Har egen erfarenhet av nedläggning av en stor arbetsplats när ca 100 personer miste sitt jobb. Coachade och hjälpte till med CV, personligt brev, intervjuträning och storytelling.

Min främsta styrka är att jag är engagerad, tänker i nya banor och utgår från  ett nuläge till ett önskat läge (NÖHRA)

ELICC erbjuder; 
Coachning inom personlig utveckling med fokus på människor och företag som vill uppnå resultat. 
Karriärcoaching för den som söker nytt jobb, vill ta nästa kliv i karriären, eller utvecklas och ta nästa steg till chef  eller för den som vill starta eget företag.