T E A M U T V E C K L I N G
"Ta vara på styrkor och drivkrafter i teamet"

T E A M U T V E C K L I N G

Vilken färg är du och vilka färger ingår i ditt team?

Vem är du, vem är din kollega och vem är din kund?
Vissa människor fungerar perfekt tillsammans. Så är det bara. 
Men även olika personligheter kan med ökad förståelse för varandras olikheter lära sig att 
arbeta effektivt tillsammans.
Lär dig att känna igen de fyra huvudkategorier av beteendetyper genom färgsättning.


Med en färgprofil för chef och team kommer du att få kännedom om vilken färg som lyser starkast. 
Med andra ord vilken drivkraft som är primär. Och vilka som är sekundära.
Det är bland annat detta som du kan få svar på med hjälp av en färgprofil till nytta för både organisation och varje enskild person.Jag erbjuder beteendeprofil (e-stimate) för individer och team/grupper

Beteendeprofilen hjälper dig att du hitta dina drivkrafter och dina starka sidor. Den lättförståeliga pedagogiken i förening med tydlig grafik och färgsymbolik gör verktyget enkelt att förstå.

e-stimate beteendeprofil har sitt ursprung i evolutionspsykologin och är anpassad efter nya teorier om grundläggande mänskliga drivkrafter. Beteendeprofilen har mycket hög reliabilitet och validitet.

Kommunicera effektivare

Genom att lära känna er själva, teamet och era kunder ännu bättre kan ni öka effektiviteten och tillsammans nå nya höjder.


Teamhjulet

Vilken färg är du och vilka färger ingår i ditt team? 
Hur ser teamet  ditt team ut?  
Hur kommunicerar ni och hur samarbetare ni med varandra?
Teamhjulet visar den enskilda medarbetaren i förhållandet till teamet.


Utvecklingssamtal behöver inte vara jobbiga!

Sätt färg på företagets utvecklingssamtal med (e-stimate) beteendeprofil,
ett lyft för både medarbetare och chef.
 
En chefs viktigaste samtal under året med sina medarbetare är utvecklingssamtalet. 
Sätt därför färg på samtalet med en beteendeprofil för att utveckla samtalet till en bra feedback 
för både dig som chef och dina medarbetare. 
Detta kommer att ge ett lyft för både chefer och medarbetare.


Om Eva-Lisa 

I min roll som teamutvecklare hjälper jag dig att  utveckla dig själv och ditt team.
Min långa arbetslivserfarenhet från stora företag har visat att analys tillsammans med coaching leder till lyckade team.
Coaching är ett sätt att utveckla och motivera medarbetare och det bidrar till att driva verksamheten framåt.

  • Ackrediterad inom E-stimate beteendeprofil för individ och team
  • 20+ år i säljledande befattning på större företag
  • Ansvarat och byggt upp ett flertal kundservice/säljavdelningar i större företag
  • Utsedd till Sveriges bästa försäljningschef
  • Internationellt certifierad ICC coach
  • Certifierad NLP Practitioner inom kommunikation
  • Certifierad Neuroscience coaching - Lambent International Coaching the Brain

Kan varmt rekommendera en mycket inspirerande teamövning!
,,
För en tid sedan hade vi en mycket inspirerande och lärorik  teamdag  med fokus på att förbättra kommunikationen och samarbetet i team!
Alla i teamet fick göra sin egen personlighetsprofil för att hitta sina drivkrafter och styrkor.  Det blev nyttiga insikter och lärdomar för både chefer och medarbetare.
Fokus var hur ska man kommunicera ännu bättre med varandra och med våra viktiga kunder!

Sofia, VD Fastighetsbolag 

Teamövning som varmt kan rekommenderas!
,,
Teamövning med mycket bra  verktyg på hur och vad vi kan göra för att samarbeta ännu bättre med varandra i teamet och förbättra vår kommunikation till våra viktiga kunder.
Vi fick göra en egen personlighetsprofil för att hitta våra egna drivkrafter och styrkor. 
Nu skapar vi  magi i kundmötet och " Ett Kundmöte i världsklass"!!!

Susanne, Kundservicechef