Användarvillkor

Hur vi behandlar dina uppgifter

Senast uppdaterad: maj 30, 2024

Läs dessa användarvillkor (”villkor”, ”användarvillkor”) noggrant innan du använder webbplatsen Elicc.se (tjänsten) som drivs av Elicc AB (”oss”, ”vi”, eller ”vår”).

Din åtkomst till och användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som får åtkomst till eller använder tjänsten.

Genom att få åtkomst till eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med om någon del av villkoren får du inte åtkomst till tjänsten.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva egendomen tillhörande Elicc.se och dess licensgivare.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Elicc.se.

Elicc.se har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyer eller praxis på någon tredjeparts webbplats eller tjänst. Du erkänner vidare och godkänner att Elicc.se inte ska vara ansvarig eller skyldig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust orsakad eller påstådd att vara orsakad av eller i samband med användning av eller tillit till något sådant innehåll, varor eller tjänster som finns tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser användarvillkoren och integritetspolicyerna för varje tredjepartswebbplats eller tjänst som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av åtkomsten till vår tjänst omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av vilken anledning som helst, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

Alla bestämmelser i villkoren som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive utan begränsning äganderättsbestämmelser, garantiavsägelser, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och tillgängligt skick. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestanda.

Tillämplig lag

Dessa villkor ska styras och tolkas i enlighet med svensk lag utan hänsyn till dess lagkonfliktbestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att anses vara ett avstående från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller icke-verkställbar av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss avseende vår tjänst och ersätter och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha mellan oss avseende tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas efter vårt eget gottfinnande.

Genom att fortsätta få åtkomst till eller använda vår tjänst efter att dessa revisioner blir effektiva godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte håller med de nya villkoren, sluta använda tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss.