Beteendeprofil

För dig som vill hitta dina styrkor och drivkrafter!

Som du känner dig själv känner du andra

Lär dig mer om dig själv, dina egenskaper, förmågor, drivkrafter,styrkor och värderingar för att kommunicera och samverka med andra effektivare.

Kombinera denna kunskap med coaching, så kan du går hur långt som helst!

Jag erbjuder beteendeprofil (e-stimate) för individer och team/grupper

Beteendeprofilen hjälper dig att du hitta dina drivkrafter och dina starka sidor. Den lättförståeliga pedagogiken i förening med tydlig grafik och färgsymbolik gör verktyget enkelt att förstå.

E-stimate beteendeprofil har sitt ursprung i evolutionspsykologin och är anpassad efter nya teorier om grundläggande mänskliga drivkrafter. Beteendeprofilen har mycket hög reliabilitet och validitet.

E-stimate ger en tydlig bild av ditt beteendemönster och synliggör på ett enkelt sätt din potential.

E-stimate beteendeprofil är ett lättförståeligt verktyg som med fördel kan användas vid bl.a:

Z

Coaching

Z

Utvecklingssamtal med medarbetare

Z

Ledarutveckling

Z

Kartläggning av säljprofil

Z

Teamutveckling

Z

Rekrytering

E-stimate beteendeprofil visar tydligt:

Z

Motivationsfaktorer

Z

Kommunikationsstil

Z

Drivkrafter

Z

Kreativitet

Z

Styrkor

Z

Effektivitet

Om Eva-Lisa

  • Ansvarat och byggt upp ett flertal kundservice/säljavdelningar i större företag
  • 20+ år i säljledande befattning på större företag
  • Utsett till Sveriges bästa försäljningschef
  • Internationellt certifierad ICC coach
  • Certifierad NLP Practitioner inom kommunikation
  • Ackrediterad inom E-stimate beteendeprofil för individ och team
  • Certifierad Neuroscience coaching – Lambent International Coaching the Brain
  • Expertkonsult hos Almi

Vad mina klienter säger: