Om Elicc

Om Eva-Lisa och företaget

Om Eva-Lisa

Under hela mitt arbetsliv har jag arbetat med försäljning, kundservice och viktiga kundmötet!

Jag har varit toppsäljare, kundservicechef, försäljningschef och arbetat inom bank, energibolag samt försäkringsbranschen. Driver mitt eget företag Elicc AB sedan drygt 12 år tillbaka.

Ansvarat och byggt upp ett flertal kundservice/säljavdelningar i större företag.

I min roll som chef…

  • Har jag också rekryterat + 250 personer och haft + 500 intervjuer.
  • Har egen erfarenhet av nedläggning av en stor arbetsplats när ca 100 personer miste sitt jobb.
  • Coachade och hjälpte till med CV, personligt brev, intervjuträning och storytelling.

Min främsta styrka är att jag är engagerad, tänker i nya banor och utgår från ett nuläge till ett önskat läge (NÖHRA).

ELICC erbjuder;

  • Coachning inom personlig utveckling med fokus på människor och företag som vill uppnå resultat.
  • Karriärcoaching för den som söker nytt jobb, vill ta nästa kliv i karriären, eller utvecklas och ta nästa steg till chef  eller för den som vill starta eget företag.
E

Ansvarat och byggt upp ett flertal kundservice/säljavdelningar i större företag

E

20+ år i säljledande befattning på större företag

E

Utsett till Sveriges bästa försäljningschef

E

Internationellt certifierad ICC coach

E

Certifierad NLP Practitioner inom kommunikation

E

Ackrediterad inom E-stimate beteendeprofil för individ och team

E

Certifierad Neuroscience coaching – Lambent International Coaching the Brain

E

Expertkonsult hos Almi

Resultat;

E

Sveriges bästa chef, inom försäljningsområdet, Privatmarknad

E

The Winner in the Sale Achievement Category - För "Outstanding Sale Performance"

E

Uppnådde 114% försäljning under lågkonjuktur

E

Nominerad till "Årets ledare"

E

Nominerad till "Årets mentor"

Certifieringar;

ICC Coach

ICC – International Coaching Community är en av de största internationella intresseorganisationerna för professionellt arbetande coacher. ICC -utbildningar sker idag i 18 länder med gemensam teknik . Alla ICC – medlemmar delar samma etik och grundtankar.

EMCC European Quality Award
ICC-utbildningen är ackrediterad genom EMCC vilket innebär att utbildningen är internationelkvalitetssäkrad på en hög nivå.

ICC representeras i Sverige via Skandinaviska Ledarhögskolan som erbjuder tillhörighet, service och en plattform för certifierade coacher

Nordic Institute – NIN

Nordic Institute – NIN – är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom NLP och mental träning.
NIN har ett nära samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan, grundad och ledd av Lars-Eric Uneståhl, internationellt känd för sin svenska modell för Mental Träning.

Skandinaviska Ledarhögskolan ”Uneståhl Education”

Jag har gått en internationell coachutbildning steg 1 för Skandinaviska Ledarhögskolan som samarbetar med International Coaching Community (ICC). Denna coachutbildning är kvalitetssäkrad på nivå 1 av EMCC.
NLP Practitioner, Certifiering sker via den internationella organisation – ICNLP – grundad av Joseph O’Connor.

E-stimate

Certifierad inom (e-stimate) personlighetsprofiler för individer och team/grupper.
Utbildar och är ackreditör inom  e-stimate personlighetsprofiler.

Sveriges Bästa Försäljningschef

Certifikat