Coaching

För dig som vill nå ditt önskeläge!

Du tänker mycket bättre när du har roligt!

Hitta ditt Nuläge och ta hjälp för att nå ditt Önskade läge

Skapa balans i livshjulet

Sätt dina egna mål och skapa entusiasm för att vilja nå målen

Satsa på coaching enligt NÖHRA modellen: ”Nuläge till Önskat läge, Hinder, Resurser och Aktiviteter”

Coaching leder till resultat för chef, medarbetare, grupper och företagare

Coaching fokuserar på:

Z

Att skapa entusiasm för att nå mål

Z

Att finna möjligheter i varje situation

Z

Att utnyttja höga ambitioner

Några av de viktigaste effekterna av coachning är att det:

E

Utvecklar och motiverar medarbetarna, som blir mer självgående

E

Ökar engagemanget och ansvarstagandet hos medarbetarna

E

Utvecklar samarbetet på arbetsplatsen så att den blir öppnare, rakare och mer förtroendefull

Om Eva-Lisa

I min roll som coach hjälper jag dig att få goda resultat och uppnå dina mål oavsett om du vill bli en bättre ledare, medarbetare eller utveckla ditt företag.
Min långa arbetslivserfarenhet från stora företag har visat att coaching leder till lyckade resultat.

Coaching är ett sätt att utveckla och motivera medarbetare och det bidrar till att driva verksamheten framåt.

  • Ansvarat och byggt upp ett flertal kundservice/säljavdelningar i större företag
  • 20+ år i säljledande befattning på större företag
  • Utsett till Sveriges bästa försäljningschef
  • Internationellt certifierad ICC coach
  • Certifierad NLP Practitioner inom kommunikation
  • Ackrediterad inom E-stimate beteendeprofil för individ och team
  • Certifierad Neuroscience coaching – Lambent International Coaching the Brain
  • Expertkonsult hos Almi

Vad mina klienter säger: